Bazény, bazénová chémia, plastové výrobky

  • Exteriérový bazén
  • Exteriérový bazén
  • Exteriérový bazén
  • Exteriérový bazén

Radíme majiteľom bazénov

Či už ste novým majiteľom bazénu, alebo si už bazén užívate dlhšiu dobu, môžu Vám prísť vhod niektoré užitočné rady.

Prvé napustenie bazéna

Pred každým novým napustením je nutné bazén dôkladne očistiť od všetkých nečistôt. Zvýšite tak kvalitu novonapustenej vody a zjednodušíte jej ďalšiu údržbu. Po prvom napustení ošetrite vodu prípravkom MASTERsil Chlór-Štart alebo MASTERsil Chlór-Šok (v prípade napúšťania v priebehu niekoľkých dní vodu v bazéne ošetrujte priebežne). Ošetrovenie sa najlepšie vykonáva pri zapnutom filtračnom zariadení. Po 1-2 dňoch zmerajte hodnotu pH (kontrola kyslosti) testerom a upravte ju do predpísaného rozmedzia 7,2 - 7,6 pomocou prípravku MASTERsil pH+ alebo MASTERsil pH- podľa predpísaného návodu.
Zároveň vykonajte kontrolu obsahu chlóru či je v predpísanom intervale 0,3-0,5 mg/l. V prípade nedostatku doplňte obsah chlóru na hranicu bezpečného kúpania pomocou prípravku MASTERsil Chlór-Šok. V prípade prebytku chlóru bazén nepoužívajte a vyčkajte pokiaľ sa obsah chlóru nezníži pod hornú hranicu uvedeného intervalu.

Pravidelná údržba bazéna

Na priebežnú dezinfekciu vody je určený prípravok MASTERsil Chlór-Tablet. Jedná sa o 200g tablety vysoko účinného dezinfekčného prostriedku, ktoré sa po vložení do plaváka postupne rozpúšťajú a tým vodu priebežne dezinfikujú a chránia pred vznikom rias. Jedna tableta je schopná za bežných podmienok ochrániť bazén o objeme 25m po dobu 5-7 dní. Na zaistenie správneho a efektívneho účinku je nutné dodržať pH bazénovej vody v rozmedzí 7,2-7,6. Na zvýšenie kyslosti/zníženie hodnoty pH (použite prípravok MASTERsil pH- a na zníženie kyslosti) zvýšenie hodnoty pH ( použite prípravok MASTERsil pH+) podľa návodu.
V pravidelných týždenných intervaloch kontrolujte obsah chlóru vo vode. Kontrolu vykonávajte častejšie v prípade veľkého počtu kúpajúcich sa a tiež počas teplých a slnečných dní, keď sa chlórové prípravky nadmerne vyčerpávajú. Obsah chlóru sa stanovuje pomocou testeru a mal by byť v intervale 0,3-0,5 mg/l. Korekciu vykonávajte prípravkom MASTERsil Chlór-Šok. Prípravok MASTERsil Chlór-Stabil stabilizuje uvoľnený chlór vo vode, čím predlžuje účinok chlórových dezinfekčných prostriedkov a zároveň zabraňuje nepríjemnému zápachu nad hladinou. Jeho použitie doporučujeme najmäpočas slnečných dní, keď vplyvom zvýšenej teploty a UV žiarenia dochádza k nadmernému rozkladu všetkých chlórových ezinfekčných prípravkov.
Na zaistenie kryštálovo priezračnej vody pridávajte MASTERsil Vločkovač, ktorý na seba viaže nečistoty a tie sa potom velmi ľahko zachytávajú vo filtračnom zariadení.

Zaistenie bazénu na dlhší čas bez používania

Ak sa rozhodnete bazén dlhšiu dobu nepoužívať (napríklad počas dovolenky), tak je nutné aj počas tejto doby chrániť bazénovú vodu pred rastom baktérií a rias.
Najprv upravte hodnotu pH na ideálnu hodnotu medzi 7,2-7,6 pomocou prípravku MASTERsil pH+ alebo MASTERsil pH- a potom dajte do plavákkového dávkovača trojnásobné množstvo tabliet prípravku MASTERsil Chlór-Tablet.
Bazén zakryte plachtou a zabezpečte, aby sa filtračné zariadenie spustilo každý deň.
Pred začiatkom opätovného používania upravte hodnotu pH a obsah voľného chlóru.